Nová utópia pre Európu

Článok 1
Životné prostredie

Každý má právo žiť v zdravom a chránenom prostredí.

Článok 2
Digitálne sebaurčenie

Každý má právo na digitálne sebaurčenie. Zber osobných údajov alebo manipulácia ľudí sú neprípustné.

Článok 3
Umelá inteligencia

Každý má právo vedieť, že algoritmy, ktoré spracuvávajú osobné údaje sú transparentné, overiteľné a spravodlivé. Zásadné rozhodnutia musí robiť ľudská bytosť.

Článok 4
Pravda

Každý má právo dôverovať tomu, že výroky verejných činiteľov sú pravdivé.

Článok 5
Globalizácia

Každý má právo, aby mu boli ponúkané len také tovary a služby, ktoré sú vyrábané a poskytované v súlade so všeobecnými ľudskými právami.

Článok 6
Žaloby v oblasti základných práv

Každý má právo podať žalobu na európske súdy, v prípade, že sú základné práva charty systematicky porušované.

269,372
ľudí sa podpísalo.
18.05.2023
Ein Plädoyer für neue Grundrechte in Europa

Unsere Zeit birgt zahlreiche große Herausforderungen: Umweltzerstörung, der Krieg in der Ukraine, machtvolle Algorithmen, die Bedrohung der Rechtstaatlichkeit.

In der neuen Ausgabe des Magazins für Jurist:innen und Interessierte, dem Katzenkönig, hat Dr. Ulrich Karpenstein sein Plädoyer für Jeder Mensch erneuert. "Denn weder die überkommenen Verfassungen Europas noch die Grundrechte der Europäischen Union hatten die enormen Umwälzungen der letzten zwanzig Jahre im Blick".

Absolute Leseempfehlung für jeden Jeder Mensch Fan!

Das ganze Plädoyer findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Katzenkönig (No. 7 Sommersemester 2023, S. 34 f.).