O nás

V európskych ústavách sú obrovské medzery: ničenie životného prostredia, digitalizácia, sila algoritmov, systematické klamstvo v politike, nekontrolovaná globalizácia a ohrozenie právneho štátu – žiadne z nich nie sú adekvátne riešené.

Chceme to zmeniť so šiestimi novými základnými právami pre Európu. Nebude ľahké ich implementovať. Budeme potrebovať všetku podporu, ktorú môžeme získať, ako v Nemecku, kde túto iniciatívu spúšťame, tak aj vo všetkých ostatných členských krajinách Európskej únie. Ale tá námaha stojí za to. Musíme sa odvážiť urobiť niečo nové, najmä v čase, keď nás znepokojujú vírus, či vojna. Trúfate si? Potom hlasujte za tieto základné práva a pomôžte dať Európe novú orientáciu.

Nadácia Everyone Foundation (Stiftung Jeder Mensch e.V.) bola založená v októbri 2020, aby presadzovala zavedenie základných práv, ktoré sú načrtnuté vo von Schirachovej knihe „Jeder Mensch“ a zvolanie Európskeho konventu. Jedným z cieľov nadácie je ukotviť myšlienku rozšírenia základných práv do politickej agendy na národnej a európskej úrovni a nadchnúť pre túto myšlienku aj aktérov občianskej spoločnosti. So širokým súhlasom európskeho obyvateľstva by tak väčšinové rozhodnutie v Európskej rade malo pripraviť pôdu pre Európsky konvent, ktorý by umožnil revíziu a doplnenie existujúcej Charty základných práv EÚ.

Členmi združenia sú osobnosti z oblasti kultúry, práva, obchodu a vedy, ako napríklad výskumníčka v oblasti udržateľnosti Maja Göpel, prezidentka Nadácie Karla Kahane, Patricia Kahane, odborník na európske, ekonomické a ústavné právo Ulrich Karpenstein či Remo Klinger, právnik so špecializáciou na environmentálne a správne právo. Členmi predstavenstva sú právnik, autor a aktivista za občianske práva Bijan Moini a podnikateľka Alexa von Salmuth. Eva Bertram je výkonnou riaditeľkou od decembra 2021. Nadácia je financovaná z darov a príjmov z predaja knihy „Jeder Mensch“.