Nová Utopie pro Evropu.

Článek 1
Životní prostředí

Každý má právo žít ve zdravém a chráněném prostředí.

Článek 2
Digitální sebeurčení

Každý má právo na digitální sebeurčení. Sběr osobních údajů nebo manipulace s lidmi jsou nepřípustné.

Článek 3
Umělá inteligence

Algoritmy zpracovávající osobní údaje musejí být transparentní, ověřitelné a spravedlivé. Zásadní rozhodnutí musí přijímat živí lidé.

Článek 4
Pravda

Každý má právo na pravdivá prohlášení zástupců ve veřejných funkcích.

Článek 5
Globalizace

Každý má právo očekávat jen takové zboží a služby, které se vyrábí a poskytují v souladu s univerzálními lidskými právy.

Článek 6
Žaloby v oblasti základních práv

Jestliže jsou systematicky porušována základní práva Listiny, má každý právo podat žalobu k evropským soudům.

269,372
lidé podepsali.
03.12.2022
Newsletter Dezember 2022