Kontakt

Pre ďalšie informácie o iniciatíve JEDER MENSCH (Každý z nás), ako aj o nadácii Jeder Mensch e.V., kontaktujte našu výkonnú riaditeľku Evu Bertram na e-mailovej adrese:

kommunikation@jeder-mensch.eu