Jauna realitāte Eiropā.

Pants 1
Vide

Ikvienam ir tiesības dzīvot veselīgā un aizsargātā vidē.

Pants 2
Digitālā pašnoteikšanās

Ikvienam ir tiesības uz digitālo pašnoteikšanos. Pārmērīga profilēšana vai manipulācijas ar cilvēkiem ir aizliegtas.

Pants 3
Mākslīgais intelekts

Ikvienam ir tiesības zināt, ka visi viņam piemērotie algoritmi ir pārskatāmi, pārbaudāmi un godīgi. Galvenie lēmumi ir jāpieņem cilvēkam.

Pants 4
Patiesība

Ikvienam ir tiesības paļauties, ka valsts amatu ieņēmēju apgalvojumi ir patiesi.

Pants 5
Globalizācija

Ikvienam ir tiesības saņemt tikai tās preces un pakalpojumus, kas ražoti un sniegti saskaņā ar vispārējām cilvēktiesībām.

Pants 6
Pamattiesību tiesas procesi

Ikvienam ir tiesības celt prasību Eiropas tiesās, kad sistemātiski tiek pārkāptas hartas pamattiesības.

269,372
Cilvēki ir parakstījuši.

Žinios

Visi jaunumi
19.09.2022
Ferdinand von Schirach und Detlev Buck prämieren Gewinnerfilme von europäischem Filmwettbewerb Aaand Action