Нова утопия за Европа.

Статия 1
Околна среда

Всеки човек има право да живее в околна среда, която е здравословна и защитена.

Статия 2
Дигитално самоопределение

Всеки човек има право на дигитално самоопределение. Забранено е прекомерното профилиране или манипулирането на хора.

Статия 3
Изкуствен интелект

Всеки човек има право да знае, че всички наложени му алгоритми са прозрачни, проверими и справедливи. Основните решения трябва да се вземат от човек.

Статия 4
Истина

Всеки има право да разчита, че изявленията, направени от публични институции, са верни.

Статия 5
Глобализация

Всеки човек има право да му се предлагат само онези стоки и услуги, които се произвеждат и предоставят в съответствие с основните човешки права.

Статия 6
Искове, свързани с основните човешки права

Всеки човек има право да заведе дело пред европейските съдилища, когато основните права на Хартата системно се нарушават.

269,372
Хора са подписали.
03.12.2022
Newsletter Dezember 2022