Нова утопия за Европа.

Статия 1
Околна среда

Всеки човек има право да живее в околна среда, която е здравословна и защитена.

Статия 2
Дигитално самоопределение

Всеки човек има право на дигитално самоопределение. Забранено е прекомерното профилиране или манипулирането на хора.

Статия 3
Изкуствен интелект

Всеки човек има право да знае, че всички наложени му алгоритми са прозрачни, проверими и справедливи. Основните решения трябва да се вземат от човек.

Статия 4
Истина

Всеки има право да разчита, че изявленията, направени от публични институции, са верни.

Статия 5
Глобализация

Всеки човек има право да му се предлагат само онези стоки и услуги, които се произвеждат и предоставят в съответствие с основните човешки права.

Статия 6
Искове, свързани с основните човешки права

Всеки човек има право да заведе дело пред европейските съдилища, когато основните права на Хартата системно се нарушават.

269,372
Хора са подписали.
19.09.2022
Ferdinand von Schirach und Detlev Buck prämieren Gewinnerfilme von europäischem Filmwettbewerb Aaand Action