En ny utopi för Europa.

Artikel 1
Miljö

Var och en har rätt att leva i en hälsosam och skyddad miljö.

Artikel 2
Digitalt självbestämmande

Var och en har rätt till digitalt självbestämmande. Profilering och manipulation av människor är förbjudet.

Artikel 3
Artificiell intelligens

Var och en har rätt till att algoritmer som rör hen är transparenta, verifierbara och rättvisa. Viktiga beslut måste tas av en människa.

Artikel 4
Sanning

Var och en har rätt till att uttalanden av offentliga befattningshavare är tillförlitliga.

Artikel 5
Globalisering

Var och en har rätt att endast bli erbjuden sådana varor och tjänster som tillverkas och tillhandahålls i enlighet med de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Artikel 6
Talan som gäller grundläggande rättigheter

Var och en har rätt att väcka talan vid de Europeiska domstolarna när grundläggande rättigheter i stadgan utsätts för systematiska kränkningar.

269,372
folk har skrivit under.

Nyheter

Alla rapporter
18.05.2023
Ein Plädoyer für neue Grundrechte in Europa

Unsere Zeit birgt zahlreiche große Herausforderungen: Umweltzerstörung, der Krieg in der Ukraine, machtvolle Algorithmen, die Bedrohung der Rechtstaatlichkeit.

In der neuen Ausgabe des Magazins für Jurist:innen und Interessierte, dem Katzenkönig, hat Dr. Ulrich Karpenstein sein Plädoyer für Jeder Mensch erneuert. "Denn weder die überkommenen Verfassungen Europas noch die Grundrechte der Europäischen Union hatten die enormen Umwälzungen der letzten zwanzig Jahre im Blick".

Absolute Leseempfehlung für jeden Jeder Mensch Fan!

Das ganze Plädoyer findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Katzenkönig (No. 7 Sommersemester 2023, S. 34 f.).