O nás

V evropských ústavách jsou obrovské mezery. Ničení životního prostředí, digitalizace, moc algoritmů, systematické lhaní v politice, nekontrolovaná globalizace a ohrožení právního státu – žádný z těchto problémů není dostatečně řešen.

Se šesti novými základními právy pro Evropu to chceme změnit. Jistě nebude snadné je prosadit. Budeme k tomu potřebovat veškerou podporu jak v Německu, kde s touto iniciativou přicházíme, tak i ve všech ostatních členských státech Evropské unie. Ale za úsilí to stojí. Musíme se odvážit k novým krokům, zejména v době, kdy světem otřásá virus a válka. Troufáte si? Pak nová základní práva podpořte a pomozte Evropě v novém směřování.

Nadace Everyone Foundation (Stiftung Jeder Mensch e.V.) byla založena v říjnu 2020, aby prosazovala zavedení základních práv uvedených ve von Schirachově knize „Jeder Mensch“ a evropské ústavě. Nadace hodlá na národní i evropské úrovni ukotvit myšlenku rozšíření základních práv do politické agendy a inspirovat k tomu aktéry občanské společnosti. Se širokým souhlasem evropské populace by většinové rozhodnutí v Evropské radě mělo otevřít dveře úmluvě EU o základních právech, která by revidovala a doplňovala stávající listinu.

Mezi členy asociace patří osobnosti z oblasti kultury, práva, obchodu a vědy, např. výzkumnice v oblasti udržitelnosti Maja Göpel, prezidentka Nadace Karla Kahaneho Patricia Kahane, odborník na evropské, ekonomické a ústavní právo Ulrich Karpenstein či Remo Klinger, právník specializovaný na environmentální a správní právo. Členy rady jsou právník, spisovatel a aktivista za občanská práva Bijan Moini a podnikatelka Alexa von Salmuth. Od prosince 2021 je výkonnou ředitelkou Eva Bertram. Nadace je financována z darů a příjmů z prodeje knihy „Jeder Mensch“.