O nas

W europejskich konstytucjach istnieją ogromne luki: niszczenie środowiska, cyfryzacja, potęga algorytmów, systematyczne kłamstwa w polityce, niekontrolowana globalizacja i zagrożenia dla praworządności - żadna z nich nie jest odpowiednio zaadresowana.

Fundacja Każdy Człowiek (Stiftung Jeder Mensch e.V.) została założona w październiku 2020 roku, aby działać na rzecz realizacji praw podstawowych nakreślonych w "Każdy człowiek" Ferdinanda von Schiracha oraz europejskiej konwencji konstytucyjnej. Fundacja angażuje się na poziomie krajowym i europejskim w zakotwiczenie idei rozszerzenia praw podstawowych w agendzie politycznej i inspirowanie do tego działaczy społecznych. Przykładowo, przy szerokim poparciu społeczeństwa europejskiego, decyzja większościowa w Radzie Europejskiej powinna utorować drogę do konwencji o prawach podstawowych UE, która zmieni i uzupełni istniejącą kartę.

Członkami organizacji są osobistości z dziedziny kultury, prawa, biznesu i nauki, m.in. badaczka zrównoważonego rozwoju Maja Göpel, prezes Fundacji Karla Kahane'a Patricia Kahane, ekspert prawa europejskiego, gospodarczego i konstytucyjnego Ulrich Karpenstein oraz Remo Klinger, prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska i administracyjnym. Członkami zarządu są prawnik, autor i działacz na rzecz praw obywatelskich Bijan Moini oraz przedsiębiorca Alexa von Salmuth. Eva Bertram pełni funkcję dyrektora zarządzającego od grudnia 2021 roku. Fundacja finansowana jest z darowizn i dochodów ze sprzedaży książki "Każdy człowiek".