Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία JEDER MENSCH καθώς και το ίδρυμα Jeder Mensch e.V., επικοινωνήστε με τη διευθύνουσα σύμβουλο Eva Bertram μέσω της διεύθυνσης:

kommunikation@jeder-mensch.eu